Rekisteriseloste

Kunnioitan henkilötietojasi, enkä koskaan anna niitä asiaan kuulumattomien käsiin. Jos haluat tarkempia lisätietoja, tutustu alla olevaan rekisteriselosteeseen. 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Huikea Idea t:mi
Y-tunnus: 2521152-5

Yhteystiedot:

Iisa Heinola
Puolukkapolku 9
17200 Vääksy

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Huikea Idea t:mi / Iisa Heinola
Puolukkapolku 9
17200 Vääksy
+358 440778811
iisa@iisaheinola.fi

2. Rekisteröidyt

Ryhmä 1: Ostoja tehneet asiakkaat

Ryhmä 2: Sähköpostilistalle liittyneet sekä oppaiden tai webinaari ladanneet: Nimi ja sähköpostiosoite

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Kerättyjä henkilötietoja hyödynnetään asiakassuhteiden ylläpitoon sekä kehittämiseen. Tietoja hyödynnetään Facebook-, Google- sekä sähköpostimarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimus.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen

 • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Ryhmä 1 – Asiakkaat:

Yhteystiedot:

 • Nimi

 • Sähköposti

 • Puhelinnumero

 

Asiakastiedot:

 • Tieto ostetuista palveluista

 

Ryhmä 2 – Uutiskirjeen tilaajat:

 

Yhteystiedot:

 • Nimi

 • Sähköposti

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen iisa@iisaheinola.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaan suostumuksen perusteella:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 • asiakkaalta itseltään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta yrityksemme asiakastietoja kolmansille osapuolille.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, mutta tiedot poistetaan viimeistään 7 vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen

Sähköpostilistalle rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tilitoimisto: Paasitilit Oy

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle MailChimp-sähköpostiohjelmalle. MailChimp on sitoutunut noudattamaa EU:n GDPR-asetusta.

11. Evästeet

Sivustoilla käytetään evästeitä (cookies) tuottaaksemme parhaan mahdollisen palvelukokemuksen. Käyttäjän tulee itse hyväksyä evästeiden (cookies) käyttö, sivustolla tai kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa. Hyödynnämme eväste-tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen.

12. Lisätietoja
 

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla iisa@huikeaidea.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 25.5.2021